Informació

Objectius

L’escola infantil ha d’oferir una altra llar als infants de 0 a 3 anys. En cap moment no pretén substituir la família, sinó, en tot cas, complementar-la.

  • Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals de l’infant.
  • Potenciar la creativitat, l’interès i la curiositat per la descoberta.
  • Garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats fisiològiques.
  • Transmetre, amb l’activitat diària, uns hàbits que els permetin aconseguir una autonomia i seguretat i que els faciliten l’adquisició de nous aprenentatges en el seu progrés (menjar, ordre…)
  • Potenciar la convivència, atès que afavoreix la igualtat entre persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i psíquiques.

Els hábits

  • Els hàbits o rutines permeten als infants sentir-se segurs per què els ajuden a preveure i anticipar accions, desenvolupar hàbits d’autonomia personal i de convivència social i orientar-se en el temps i l’espai.
  • Aquest fet aportarà a l’infant confiança necessària per ser actiu i per establir relacions positives amb els altres.
  • Els hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.

Característiques evolutives 0 a 3

Els bebès i infants es van desenvolupant a través dels seus sentits i moviments. Gràcies a aquests i a les relacions socials dels sers que els envolten són capaços d’anar coneixent el seu entorn.

  • Tot aquest procés evolutiu, que inicien els nadons, serà el resultat per aconseguir la pròpia autonomia. A través d’anar passant una sèrie d’etapes (aprendre a coordinar lo visual, lo tàctil, lo auditiu,…en relació a l’espai i a l’acció) l’infant anirà representant el seu món gràcies a la seva conducta motora i de relació.